Onze burelen en het magazijn zijn gesloten van 15 juli tot en met 2 augustus wegens bouwverlof
Willems Tecno

Privacy & cookie policy

Deze “Privacy & Cookie Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Willems Tecno N.V., Leuvensesteenweg 157, 3070 Kortenberg, K.B.O.-nummer 0442.612.087 hierna: Willems Tecno.

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Deze bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door je persoonsgegevens te delen op onze website www.willems-tecno.be,  door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

Artikel 1. Welke gegevens verwerken we over jou?

 1. Willems Tecno verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van jou:
 • Cookies- Bij ieder gebruik van onze websiteof app kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over jou verzameld worden, met name jouw IP-adres, [vul hier aan met de gegevens die u via cookies verzamelt: surfgedrag, apparaattype, locatie, de datum en duur van het gebruik van website of app, besturingssysteem, ...]. (Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vind je in artikel 7);
 • Klantgegevens - Als je gebruik maakt van onze website, een aanvraag doet of een bestelling plaatst, kunnen we de volgende klantinformatie over jou verzamelen: je naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, de naam van je bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer,  of je huurder of eigenaar bent en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt;
 • Communicatiegegevens - Als je ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: je naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer,  evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;
 • Gegevens van je woning, installatie en toestellen - Als je ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen: woningen waarvan je eigenaar of huurder bent, leeftijd van de woning, welke installatie en toestellen er staan (merk/type/serienummer), historiek van werken, herstellingen, onderhoud, offertes en  facturen.. 

Artikel 2. Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

 1. Algemene doeleinden:

  Wij gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend als volgt:
  • Cookies - om onze website en app te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming;
  • KlantgegevensCommunicatiegegevens - Gegevens van je woning, installatie en toestellen - om je vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact en mail;

Artikel 3. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

In bepaalde omstandigheden moeten wij jouw gegevens delen met derden:

 • overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving,
 • financiële instellingen,
 • verzekeringsinstellingen,
 

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat jouw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen jou in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Artikel 4. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften:

Artikel 5.  Jouw rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. Je hebt het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, heb je het recht om die toestemming in te trekken.

Je kan jouw rechten uitoefenen per e-mail naar privacy@willems-tecno.be of per post ter attentie van Carine Immerechts

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
Tel : +32 (0)2 274 48 00 
contact@apd-gba.be.  

Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

   Artikel 6. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

   Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te garanderen.[Vul hier aan welke veiligheidsmaatregelen u precies genomen heeft, bv. awareness training van uw personeel, encryptie, antivirussoftware, SSL certificaten, toegangsbeheer tot de back-end, DPIA, privacy by design, …].

    

   In geen geval kanWillems Tecno N.V. aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

    

   Artikel 7. Cookies

   Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om jou een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst  jouw toestemming.

   Onderstaande cookielijst geeft je een overzicht van de cookies die onze website gebruikt:
    

   Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 19/05/2020:

   Noodzakelijk (3)

   Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

   NaamAanbiederDoelVerval termijnType
   AspxAutoDetectCookieSupportdeberghpartners.websites.whise.euDeze cookie bepaalt of de browser cookies accepteert.SessionHTTP Cookie
   CookieConsentlouvain.beSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein1 jaarHTTP Cookie
   PHPSESSIDlouvain.beHoudt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij.SessionHTTP Cookie

   Statistieken (4)

   Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

   NaamAanbiederDoelVerval termijnType
   _galouvain.beRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaarHTTP Cookie
   _gatlouvain.beGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen1 dagHTTP Cookie
   _gidlouvain.beRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.1 dagHTTP Cookie
   collectgoogle-analytics.comGebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.SessionPixel Tracker

   Als u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij jou ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

   We geven jou zoveel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als je toch meer wilt weten, verwijzen we je graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. 

   Bij je eerste bezoek aan onze website word je  gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien jouw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

   Als je verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op privacy@willems-tecno.beper post op Leuvensesteenweg 157 - 3070 Kortenberg of via het contactformulier op de pagina 'Contact'

   Meer informatie over cookies vind je ook op: http://www.allaboutcookies.org/

   Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

    

   Op zoek naar een echte vakman?

   Willems Tecno N.V.

   Leuvensesteenweg 157 -  B- 3070 Kortenberg
   Ondernemingsnummer 0442.612.087

   Openingsuren Magazijn: elke weekdag van 08u tot 12u
   Openingsuren Burelen: elke weekdag telefonisch van 08u tot 12u en enkel per mail of via de online formulieren van 14u tot 17u